Poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí
 
legislativa životního prostředí
audity stavu životního prostředí
hodnocení dopadů na životní prostředí, IPPC
zavádění systémů řízení podle ISO 9000, ISO 14000 a EMAS
nakládání s odpady
poradenské a konzultační služby v oblasti provozu spalovacích zařízení, tepelné techniky, energetické účinnosti vč. zajišťování měření, vyhodnocování a auditů
 
Ochrana životního prostředí a zvláště její legislativní pozadí, se díky svému velkému záběru oborů, jichž se týká, stala pro neodborníky značně nepřehlednou. Ve všech oblastech musí všechny podnikatelské subjekty (fyzické podnikající osoby, právnické osoby…) dostát velké řadě povinností, o nichž většinou vůbec nevědí a v podstatě ani nemají velkou možnost se o nich dovědět. Přitom je ze strany orgánů státní správy neustále aplikována zásada, že neznalost zákona neomlouvá a na základě všech těchto skutečností jsou udělovány vysoké pokuty i jiné sankce. Zejména v ochraně životního prostředí však platí, že prevence je podstatně levnější než placení pokut a ve většině případů je včasná znalost řešení problému "za pakatel".

Z těchto důvodů si dovolujeme nabídnout celou škálu různých služeb od konzultací až po vlastní provádění jednotlivých činností v environmentální oblasti.